You are here: Home

OPĆI I DRUGI AKTI / IZVJEŠTAJI / OBAVIJESTI

Odluka o povjeravanju poslova Poreznoj upravi

Izvješće Mandatne komisije - 1. sjednica

Obrazloženje Odluke o lokalnim porezima

Obrazloženje Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Odluka o lokalnim porezima 2017

Odluka o naknadama za sudjelovanje na sjednicama

Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 2017

Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za izbor i imenovanja

Odluka o plaćama i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 2017

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o naknadama za rad drugih dužnosnika Općine Ernestinovo

Prijedlog za imenovanje - nadzorni odbor UNIKOM d.o.o.

Prijedlog za razrješenje - nadzorni odbor UNIKOM d.o.o.

Rješenje o imenovanju - skupština GPP d.o.o.

Rješenje o imenovanju - skupština ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

Rješenje o imenovanju - skupština TRŽNICE d.o.o.

Rješenje o imenovanju - skupština Ukop d.o.o.

Rješenje o imenovanju - skupština UNIKOM d.o.o.

Rješenje o imenovanju - skupština VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Rješenje o imenovanju Mandatne komisije

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta 2017

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća MATOVAC 2017.

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća MRVOŠ 2017.

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća DRAGIČEVIĆ 2017.

Rješenje o razrješenju Povjerenstva za procjenu šteta 2017

Odluka o izradi dopuna PPUO ERNESTINOVO 2017

Odluka o raspisivanju javnog natječaja - Omišalj 3 izmjena odluke

Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Pravilnik o jednostavnoj javnoj nabavi 2017

Godišnji obračun proračuna za 2016. g.

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2016

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016.

Obrazloženje godišnjeg obračuna proračuna za 2016

Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća 2017

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Mjera 7.4. - dječji vrtić Ernestinovo

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Mjera 7.4. - vatrogasni dom Ernestinovo

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Ernestinovo

Plan mreže dječjih vrtića 2017

Strategija razvoja Općine Ernestinovo 2017.-2021. - usvojena

Odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava za 2016.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.

Odluka o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama 2017

Plan razvojnih programa za 2017

Proračun Općine Ernestinovo za 2017. godinu

Odluka o povecanju temeljnog kapitala uz prijenos kanalizacije na Vodovod Osijek

Odluka o raspisivanju javnog natječaja - odmaralište Omišalj

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Odluka funkcioniranju zajedničkog reciklažnog dvorišta

Godišnji obračun Proračuna za 2015.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 2015.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2015.

Odluka o najmu stanova u općinskom vlasništvu

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015.

Rješenje o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća

Rješenje o razrješenju potpredsjednice Općinskog vijeća

Zaključak o prihvaćanju revidirane cijene za prodaju nekretnine Omišalj.

Zaključak o prodaji nekretnine kčbr. 610-2, k.o. Ernestinovo

Financijski izvještaji za 2015.

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O ISPLATI PRIGODNIH NAGRADA 2015.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2015.

ODLUKA O OBAVLJANJU DIMLJAČARSKIH POSLOVA 2015.

ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI 2015.

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA POLITIČKIM STRANKAMA U 2016.

ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU ODLUKE O OTPISU

PROGRAMI RADA I FINANCIJSKI PLANOVI NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2016..

Odluka o izvršenju proračuna za 2016.

Plan razvojih programa za 2016.

Proračun Općine Ernestinovo za 2016. godinu

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o kom. naknadi 2015

Rješenje o odbijanju prigovora kandidata Roberta Jankovicsa

Obavijest o donacijama - nezavisni vijećnik Kelemen.

Obavijest o donacijama - nezavisni vijećnik Mrvoš

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2015.

ODLUKA O PLAĆAMA I DRUGIM PRAVIMA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA 2015.

ZAKLJUČAK O ULASKU U SUSTAV URBANE AGLOMERACIJE OSIJEK

Obavijest o donacijama - nezavisni vijećnici Bosnar, Herek, Kuzman, Roguljić

Odluka o raspodjeli rezultata za 2014.

Obrazloženje godišnjeg obračuna proračuna za 2014.

Godišnji obračun proračuna za 2014.

Odluka o odabiru ponude za postavljanje montažnog šatora - Kiparska kolonija 2015.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta - nac. manjine.

NATJEČAJ ZA ŠATOR KOLONIJA 2015.

OBRAZAC PONUDE ZA ŠATOR 2015.

VODIČ Kako do sredstava za energetsku obnovu kuća

Obavijest o rasporedu odvoza komunalnog otpada, starog papira i PVC ambalaže

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.03.2015

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014

ODLUKA O ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA ZA 2014

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2014. - II. REBALANS

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.

PRORAČUN ZA 2015.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015.

FINANCIJSKI PLANOVI I PROGRAMI RADA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2015.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2014.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA

OBAVIJEST - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI.

Odgovor Ministarstva uprave povodom predstavke razrješenog Deže Kelemena

ODLUKA O ODABIRU PONUDE ZA POSTAVLJANJE MONTAŽNOG ŠATORA - KIPARSKA KOLONIJA

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2014.

POLUGODIŠNJA IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA O PRIMLJENIM DONACIJAMA 2014.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA SA RUŠEVNOM GRAĐEVINOM

NATJEČAJ ZA ŠATOR 2014

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2013 - za sjednicu

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

PRERASPODJELA REZULTATA

ODLUKA O RADNOM VREMENU I EVIDENCIJI DOLAZAKA NA POSAO 2014g.

ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA ZA 2013g

PRAVILNIK O JAVNOJ NABAVI 2014g

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PLAĆI NAČELNIKA I ZAMJENIKA 2014g

PROGRAMI RADA ZA 2013. I ZA MANDATNO RAZDOBLJE - VIJEĆNICI: VACI, KELEMEN, MRVOŠ

GODIŠNJA IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2013g

ZAHTJEVI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PPDS

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA ZA NEZAVISNE VJEĆNIKE ZA 2014g

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2014g

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2014

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2014g

PRORAČUN 2014g

REBALANS PRORAČUNA 2013g

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLANOVI ZA NEZAVISNE VJEČNIKE

FINANCIJSKA IZVJEŠČA ZA 2013 VJEĆNIKA SA NEZAVISNE LISTE

RJEŠENJE O IMENOVANJU U UPRAVNI ODBOR UNIKOMA Siniša Roguljić

Javna nabava Registar Ugovora - usluge

Javna nabava Registar Ugovora - roba

Javna nabava Registar Ugovora - radovi

ODLUKA o imenovanju suradnika u Općini

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

ODLUKA za rad dožosnika 2013

Pozivamo sve zainteresirane da posjete 44. Kiparsku koloniju u Ernestinovu, koja će se održavati 29. 7. - 6. 8. 2017. Ulaz slobodan!

Program manifestacije možete pogledatOVDJE

Popis objekata na kojima je moguće izvesti priključak na mrežu odvodnje, po ulicama u kućnim brojevima u naseljima Ernestinovo i Laslovo možete pogledati OVDJE

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav odvodnje Općine Ernestinovo možete pogledati OVDJE

Javni natječaj za prodaju 6/7 dijela nekretnine upisane u z.k. ul. 4965 k.o. Omišalj, k.č.br. 897/G, kuća, objekti, dvorište, šuma i park ukupne površine 5872 m², u naravi dječje odmaralište u Omišlju, možete pogledati na poveznici OVDJE


 

Kratak opis projekta, ciljeve i rezultate projekta i druge detalje možete pogledati OVDJE

Strategija razvoja Općine Ernestinovo 2015. - 2020. OVDJE

OBAVIJEST O KONTAKT TELEFONU ZA ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA I HIGIJENIČARSKOJ SLUŽBI

Obavještavaju se građani da za dojave o psima lutalicama u naseljima Divoš, Ernestinovo i Laslovo mogu kontaktirati veterinarsku stanicu VETAM d.o.o. na broj telefona 031/286-044, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Na isti broj također se mogu dojaviti lokacije na kojima se nalaze lešine pasa i mačaka (stradalih u prometu) radi neškodljivog zbrinjavanja, što je također djelatnost navedene veterinarske stanice. Izvan radnog vremena Info centra Vetam građani koji žele prijaviti izgubljenu, pronađenu, ranjenu ili zlostavljanu životinju mogu popuniti online obrazac na web stranicama www.vetam.hr

Dežurni djelatnik ima mogućnost uvida u sve popunjene obrasce te iste u slučaju hitnosti može odmah obraditi. Djelatnost higijeničarske službe podrazumijeva samo zbrinjavanje lešina manjih životinja koje se nalaze na javnim površinama, ne i uginulu stoku. Osobe zainteresirane za udomljavanje napuštenih pasa i mačaka mogu se informirati na sljedećoj poveznici:

http://www.vetam.hr/osx/hr/c8/Vetam-infocentar/

FINANCIRANJE IZ FONDOVA EU I DRUGIH IZVORA

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje redovito prikuplja informacije o otvorenim natječajima za sufinanciranje raznih aktivnosti iz fondova Europske unije, ali i domaćih izvora. Radi se o korisnim online informacijama o nacionalnim i međunarodnim javnim pozivima i natječajima iz raznih područja: kulture, organizacija civilnog društva, poduzetništva, poljoprivrede... Svrha takvog online izvora je pružiti uvid u razne natječaje i pozive za dodjelu sredstava te na taj način pomoći potencijalnim korisnicima sredstava.

Uvid u natječaje možete ostvariti na poveznici OVDJE